Chitra Wagh Twitter & Nana Patole image video Leaked on Twitter

Chitra Wagh Twitter & Nana Patole image video Leaked on Twitter

caramesin.com -Nānā paṭōlē yān̄cyā pratimēcā vhiḍi’ō ṭviṭaravara līka jhālā, namaskāra mitrānnō tumhī jithē asāla tithē sarvānnā hārdika śubhēcchā, nukatēca sōśala mīḍiyāvara nānā paṭōlē yān̄cyā pratimēcā vhiḍī’ō ṭviṭaravara līka jhālyācyā māhitīnē dhakkā basalā, ‘kā vhāyarala jhālā’ yā ṭrēṇḍanē nēṭijhansamadhyē khaḷabaḷa uḍavūna dilī.

Sarvatra sōśala mīḍiyā vāparakartē māhitīnē bhārāvūna gēlē āhēta. Sārvajanika ṭhikāṇī ēkā iṇṭimēṭa sīnacyā ṭviṭaravara nānā paṭōlē yān̄cyā pratimēcyā vhiḍi’ōcī liṅka līka jhālī āhē.

(Navīna liṅka) ṭviṭara phēsabuka rēḍiṭavara nānā paṭōlē yān̄cā vhiḍi’ō vhāyarala jhālā āhē, alīkaḍē māhitī līka jhālī āhē āṇi sōśala mīḍiyā ṭviṭara, rēḍiṭa, ṭēligrāma āṇi ṭikaṭŏkavara pasaralī āhē.

Anēka sōśala mīḍiyā yūjarsa vhiḍi’ōmadhīla sīna śōdhata āhēta. Kathitarityā vhiḍi’ōmadhīla sāmagrīnē vhiḍi’ō rēkŏrḍiṅga kriyākalāpa rēkŏrḍa kēlē jyānē rōmam̐ṭika dr̥śyē sādara kēlī.

Nānā paṭōlē baddala ṭviṭara phēsabuka Reddit vara vhāyarala vhiḍi’ō

barēca lōka vhiḍi’ōbaddala māhitī śōdhata āhēta parantu vhiḍi’ō māhitī śōdhaṇē sōpē nāhī. Sadhyā iṇṭaranēṭavara anēka chōṭē vhiḍi’ō phirata āhēta jē nēṭijhansanā āṇakhī utsuka banavatāta.

Jēthē vhiḍi’ō rēkŏrḍiṅgamadhyē nānā paṭōlē hē bējabābadāra lōkāṅkaḍūna sanśayāspada rēkŏrḍiṅga karatāta, parantu sōśala mīḍiyāvara phiraṇārē vhiḍi’ō kadhīkadhī kharē āṇi cukīcē nasatāta, kāraṇa barēca lōka kuśala asatāta.

Vhiḍi’ōmadhīla dr̥śya khūpaca bēparvā āṇi prēkṣakānnā taṇāvāta ṭākaṇyāsa sakṣama āhē. Vhiḍi’ōbaddala utsuka āhāta?

Ṭviṭara phēsabuka rēḍiṭavara nānā paṭōlē yān̄cyā vhāyarala vhiḍi’ōcī liṅka mathaḷē banalī āṇi līka jhālēlyā vhiḍi’ōnē ŏnalā’ina vāparakartyāmmadhyē khūpa lakṣa vēdhalē. Līka jhālēlyā vhiḍi’ōbaddala adhika jāṇūna ghēṇyāsāṭhī, lēkha śēvaṭaparyanta pahā.

Nānā paṭōlē liṅka ṭviṭara phēsabuka Reddit vara vhāyarala

ṭviṭara phēsabuka rēḍiṭa, ṭikaṭōka āṇi sōśala mīḍiyāvarīla nānā paṭōlē yān̄cyā vhāyarala vhiḍi’ōbaddala līkasaha, āmhī liṅkaśī sambandhita strōtāṅkaḍūna karāra ughaḍa karū, yēthē praśāsaka (navīna liṅka) vhāyarala nānā paṭōlē vhiḍi’ōbaddala thōḍī māhitī dē’īla. Twitter Facebook Reddit vara, sadhyā sōśala mīḍiyā vāparakartyāṅkaḍūna māgitalēlyā takrārīnsāṭhī.

Nānā paṭōlē vhiḍi’ō liṅka ṭviṭaravara vhāyarala

kōṇa āhēta nānā paṭōlē? Tumhī kōṇatā vhiḍi’ō apalōḍa kēlā? Kadācita hā ajūnahī praśna āhē āṇi tumacyāpaikī kāhījaṇānnā (navīna liṅka) nānā paṭōlē yān̄cyā ṭviṭara phēsabuka rēḍiṭavara vhāyarala vhiḍi’ōbaddala utsukatā nāhī. Adhika māhitīsāṭhī āmacī carcā pahā.

Pāhaṇyāsārakhē nasalē tarī, sōśala mīḍiyā vāparakartyānnā nukatyāca vhāyarala jhālēlyā carcēcyā viṣayābaddala khūpa utsukatā āhē.

Tyāmuḷē praśāsaka nānā paṭōlē vhāyarala Twitter Facebook Reddit śī sambandhita kīvarḍa tapaśīlavāra dē’īla, tē pūrṇa hō’īparyanta kuṭhēhī pāhū nakā.

Nānā paṭōlē vhāyarala Twitter Facebook Reddit

Twitter Facebook Reddit vara nānā paṭōlē yān̄cyā vhāyarala vhiḍi’ōnśī sambandhita kīvarḍaśī sambandhita a̔ĕḍaminanē kēlēlyā niṣkarṣa kinvā sanśōdhanātūna, a̔ĕḍaminanē khālī tyān̄cā sārānśa dilā āhē:

praśāsakānē dilēlē kīvarḍa tumhī Google śōdha in̄jina, twitter āṇi itara śōdha sādhanānvara vāparū śakatā, śubhēcchā.

Apaḍēṭa karā nānā paṭōlē imējacā vhiḍi’ō ṭviṭaravara līka jhālā āhē

phirata asalēlyā vhiḍi’ō klipamadhyē nānā paṭōlē yān̄cyā gaḷyāta hāta guṇḍāḷūna ēka mahilā khurcīvara basalēlī disata āhē.

Acānaka anēka nēṭakaṟyānnī nānā paṭōlē yān̄cyāvara ṭīkā kēlī. Ātāparyanta, sōśala nēṭavarkavara vhāyarala jhālēlyā vhiḍi’ō āṇi phōṭōn̄cyā satyatēcyā paḍatāḷaṇīsandarbhāta kōṇatīhī carcā jhālēlī nāhī.

Varīla khālīla lahāna vhiḍi’ō kathā tumacyāsāṭhī thōḍī māhitī dē’ū śakēla, jara tumacyā mhaṇaṇyāśī kīvarḍa juḷata nasatīla (navīna liṅka) nānā paṭōlē yān̄cā ṭviṭara phēsabuka rēḍiṭa vara vhāyarala vhiḍi’ō, praśāsaka liṅka khālī ēka lahāna vhiḍi’ō liṅka samāviṣṭa karēla.

Antima śabda

ṭviṭaravara nānā paṭōlē yān̄cyā līka jhālēlyā vhiḍī’ō imējacī hīca carcā āhē, kadācita tēca citra asēla, āmhī carcā karata asalēlī māhitī tumacyā mhaṇaṇyāśī juḷata nasēla tara praśāsana dilagīra āhē, caramesin.com kṣamasva, bhēṭa dilyābaddala dhan’yavāda.

Related posts